Lehçe Yeminli Tercüme

 • YEMİNLİ TERCÜME

  Yeminli Tercüme


  Yeminli Çevirmen Kimdir?

  Dil yeterliliğini resmi belgelerle ispatlamış çevirmenler, notere giderek yeminli çevirmen olmak için başvururlar. Çevirmenlerin dil yeterliliğini ispatlayan belgeler, noter tarafından yeterli bulunduğu takdirde noter, çevirmenlere yeminli çevirmen zaptı imzalatarak doğru, güvenilir ve tarafsız çeviri yapacağına kefil olmuş olur.

  Noterin bir çevirmene yeminli çevirmen zaptı verebilmesi için çevirmenin ilgili dilde mütercim tercümanlık bölümünden mezun olduğunu gösteren veya ilgili dili çeviri yapabilecek düzeyde iyi bildiğini gösteren başka herhangi bir belge sunması gerekmektedir.

  Noterde imzalanan yeminli çevirmen zaptı, çevirmenin çevirdiği tüm belgelerde, çeviri hatalarından oluşabilecek her türlü yasal sorumluluğu üstlendiği anlamına gelir.

  Yeminli Çeviri Nedir?

  Yeminli çeviri, yeminli çevirmen tarafından yapılmış, imzalanmış ve kaşelenmiş çeviriye denir Orijinal belge ve çevirisi yapılmış belge birbirine iliştirilerek hazırlanır. Yeminli çeviri güvenilirliğini, noterin çevirmene imzalatmış olduğu yeminli çevirmen zaptından alır.

  Noter Onaylı Çeviri Nedir?

  Noter onaylı çeviri, bir belgenin güvenilir ve konusunda uzman yeminli çevirmenler tarafından aslına birebir uygun bir şekilde çevrilmiş olduğunu yasal olarak kanıtlayan belgedir. Eğer bir çeviride noter onayı yoksa çevirinin güvenilirliği yasal olarak ispatlanmamış demektir.

  Noter onaylı çeviri ile yeminli çevirmen onaylı çeviri farklıdır. Bir belgenin sadece yeminli çevirmen tarafından onaylanmış olması isteniyorsa, yeminli çevirmen imzası ve kaşesi yeterlidir. Eğer çevirinin noter onaylı olması şart koşulduysa önce yeminli çevirmen tarafından imzalanıp kaşelenmesi, sonra yeminli çevirmenin bağlı bulunduğu noter tarafından noter onayı verilmesi gerekmektedir. Eğer apostil onayı olması gerekiyorsa, belgenin önce yeminli çevirmen tarafından imzalanıp kaşelenmesi, sonra noter tarafından onaylanması, daha sonra illerde valilik tarafından, ilçelerde ise kaymakamlık tarafından apostil işlemlerinin yapılması gerekmektedir.

  Bir belgenin noter onaylı mı olacağı yoksa sadece yeminli çevirmen onaylı mı olacağı, belgenin verileceği kuruma göre değişiklik gösterir. Bazı kurumlar bazı belgeler için sadece yeminli çevirmen onayı isterken bazı kurumlar belgenin noter onaylı olmasını şart koşabilir.

  Aşağıda yeminli çevirisi istenilebilecek bazı resmi evraklara ilişkin örnekler bulabilirsiniz

  • Diploma Çevirisi

  • Diploma Denkliği Çevirisi

  • Transkript Çevirisi

  • Sertifika Çevirisi

  • Nüfus Cüzdanı Çevirisi

  • Kimlik Belgesi Çevirisi

  • Pasaport Çevirisi

  • Doğum Belgesi Çevirisi

  • Nüfus Belgesi Çevirisi

  • Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği Çevirisi

  • Adli Sicil Kaydı Çevirisi

  • Evlilik Cüzdanı Çevirisi

  • İkametgâh Çevirisi

  • Patent Belgesi Çevirisi

  • Sözleşme Çevirisi

  • İkamet İzni Çevirisi

  • Oturma İzni Çevirisi

  • Sağlık Raporu Çevirisi

  • Muvafakatname Çevirisi

  • Vekâletname Çevirisi

  • Mahkeme Tutanağı Çevirisi

  • Vize Evrakları Çevirisi

  • İmza Sirküleri Çevirisi

  • Oda Sicil Kaydı Çevirisi

  • Resmi Gazete Çevirisi

  • Maaş Bordrosu Çevirisi

  • Banka Hesap Dökümü Çevirisi

  • Vize Başvuru Formu Çevirisi

  • CV Çevirisi

  • Özgeçmiş Çevirisi

  • Sponsor Mektubu Çevirisi

  • Niyet Mektubu Çevirisi

  • Referans Mektubu Çevirisi

  Aşağıda yeminli çeviri hizmeti sunduğumuz dilleri bulabilirsiniz:

  İngilizce Yeminli Tercüme

  Almanca Yeminli Tercüme

  Arapça Yeminli Tercüme

  Azerice Yeminli Tercüme

  Boşnakça Yeminli Tercüme

  Bulgarca Yeminli Tercüme

  Çekçe Yeminli Tercüme

  Çince Yeminli Tercüme

  Danca Yeminli Tercüme

  Ermenice Yeminli Tercüme

  Farsça Yeminli Tercüme

  Flamanca Yeminli Tercüme

  Fransızca Yeminli Tercüme

  Gürcüce Yeminli Tercüme

  Hırvatça Yeminli Tercüme

  İbranice Yeminli Tercüme

  İspanyolca Yeminli Tercüme

  İsveççe Yeminli Tercüme

  İtalyanca Yeminli Tercüme

  Japonca Yeminli Tercüme

  Kazakça Yeminli Tercüme

  Kırgızca Yeminli Tercüme

  Korece Yeminli Tercüme

  Kürtçe Yeminli Tercüme

  Latince Yeminli Tercüme

  Lehçe Yeminli Tercüme

  Macarca Yeminli Tercüme

  Makedonca Yeminli Tercüme

  Moldovca Yeminli Tercüme

  Norveççe Yeminli Tercüme

  Osmanlıca Yeminli Tercüme

  Özbekçe Yeminli Tercüme

  Portekizce Yeminli Tercüme

  Romence Yeminli Tercüme

  Rusça Yeminli Tercüme

  Sırpça Yeminli Tercüme

  Slovence Yeminli Tercüme

  Tatarca Yeminli Tercüme

  Taylandca Yeminli Tercüme

  Türkmence Yeminli Tercüme

  Ukraynaca Yeminli Tercüme

  Yunanca Yeminli Tercüme