ARDIL ÇEVİRİ HİZMETLERİ

Tüm iş anlaşmalarınız, ticari iş görüşmeleriniz, uluslararası toplantılarınız, lansman toplantılarınız, kokteyller, iş yemekleri, basın toplantıları, canlı yayınlar ve benzeri durumlarda talep ettiğiniz şekilde tercüme için yanınızdayız.

Yabancı misafir ağırlama, yurtdışı ziyaretlerinde refakat etme gibi konularda da ardıl tercüme hizmetiyle yanınızdayız.

Ardıl tercümeyi simültane tercümeden ayıran şey; simültane tercümede tercüman, konuşmacının söylediklerini aynı anda tercüme ederken ardıl tercümede, tercüman konuşmacının cümlesinin bitmesini bekler.


Ardıl Tercüme