WEB SİTESİ LOKALİZASYONU

Website lokalizasyonu, dil ve teknoloji araçlarının birlikte kullanılmasıyla kültürler ve diller arası engellerin kaldırılmasıdır.

Web Sitesi Tercüme, Web Sitesi Dili Çeviri, Web Sitesi Çeviri


Şirketlerin, farklı kültürlere ve farklı dillere ulaşmak için kendilerini ya da ürünlerini tanıttıkları internet sitelerini yerelleştirmeleri, onlara büyük avantajlar sağlamaktadır. Araştırmalara göre internet kullanıcıları anadillerindeki internet sitelerinde daha fazla zaman harcamakta ve daha çok anadillerindeki internet sitelerinden alışveriş yapmaktadırlar.

Ancak, tek hedef dile yönelik website lokalizasyonu da bazen yeterli olmayabilir. İngilizcenin yanı sıra diğer dünya dilleri de kullanılmalıdır; çünkü yine araştırmalara göre internet kullanıcılarının üçte ikisi İngilizce bilmemektedir.

Website lokalizasyonu, metnin hedef dile çevrilmesi ve teknik işlemlerden oluşur. Aslında metin çevirisi işin sadece küçük bir kısmıdır.

Çeviriler program kodları korunarak yapılması gerektiğinden, website lokalizasyonu deneyimli çevirmenlerin ve programlama uzmanlarının koordinasyonu ile yapılmaktadır. Ayrıca, website tasarımının aslına sadık kalmak için, tercüme edilen metnin uzunluğu ve tutarlılığı çok önemlidir.