HUKUKİ – PATENT TERCÜME

Hukuki Tercüme

Hukuki Tercüme; yüksek derecede uzmanlık ve dikkat gerektiren tüm hukuki belgelerin, konusunda uzman ve deneyimli, sorumluluk sahibi tercümanlarımızla sunduğumuz tercüme hizmetidir.

Hukuki Patent Tercüme, Hukuki Tercüme, Patent Tercüme


Herhangi bir belirsizliğe yer vermeyecek şekilde kesinlik içeren hukuki belgelerin çevirilerinde yapılacak herhangi bir karışıklık, hata işte gecikmeye, bozulmaya veya önemli zararlara yol açabilir. Bundan dolayı, herhangi bir sıkıntı yaşanmaması açısından, sadece hukuki belgeler konusunda uzmanlaşmış tercümanlarımız ile çeviri ve kontrol aşamalarını tamamlıyoruz.


Ne tür belgelerin hukuki tercümeleri yapılıyor?

Kanunlar

Yönetmelikler

Mahkeme Kararları

Hukuki Yazışmalar

Vekaletnameler

Beyannameler

Sözleşmeler

Yukarıda yazan belgelerin dışında kalan bir belgeniz varsa, çekinmeden bize ulaştırabilirsiniz. Her türde hukuki belgenizin çevirisinde yardımcı olmak için yanınızdayız.

Hukuki Tercüme


Patent Tercüme

Patent nedir?

Bir buluş sahibinin, buluş konusu olan şeyi belirli bir süre üretme, kullanma, satma veya ithal etme hakkını gösteren belge ‘Patent’tir. Buluşu yapılan neredeyse her şey, patent koruması kapsamındadır. Buluşu yapılan şeyin tüm hakları patent sahibine aittir ve ondan izinsiz kullanılamaz.

Buluş haklarının tercüme edilen dilde de aynı hakları içermesi ve bundan dolayı tercümesinin eksiksiz ve tam bir biçimde yapılması oldukça önemlidir. Puza Tercüme olarak, patent çeviri sürecin ciddiyetle ve titizlikle yürütmekteyiz.


Ne tür belgelerin patent tercümesi yapılır?

Medikal, Teknik, Elektronik Makineler

Medikal ve Tıbbi Araç-Gereçlerin Patent Başvuruları

Bilişim Teknolojileri

CE Belgeleri, ISO Belgeleri

Marka Tescil Belgeleri

Patent Sertifikaları, Tarifnameleri

Patent Tasarım Tescil Belgeleri

Kalite Sistem Belgeleri

Yukarıda yazan belgelerin dışında kalan bir belgeniz varsa, çekinmeden bize ulaştırabilirsiniz. Her türde patent belgenizin çevirisinde yardımcı olmak için yanınızdayız.