YEMİNLİ TERCÜME

Yeminli Tercüme


Yeminli Çevirmen Kimdir?

Dil yeterliliğini resmi belgelerle ispatlamış çevirmenler, notere giderek yeminli çevirmen olmak için başvururlar. Çevirmenlerin dil yeterliliğini ispatlayan belgeler, noter tarafından yeterli bulunduğu takdirde noter, çevirmenlere yeminli çevirmen zaptı imzalatarak doğru, güvenilir ve tarafsız çeviri yapacağına kefil olmuş olur.

Noterin bir çevirmene yeminli çevirmen zaptı verebilmesi için çevirmenin ilgili dilde mütercim tercümanlık bölümünden mezun olduğunu gösteren veya ilgili dili çeviri yapabilecek düzeyde iyi bildiğini gösteren başka herhangi bir belge sunması gerekmektedir.

Noterde imzalanan yeminli çevirmen zaptı, çevirmenin çevirdiği tüm belgelerde, çeviri hatalarından oluşabilecek her türlü yasal sorumluluğu üstlendiği anlamına gelir.

Yeminli Çeviri Nedir?

Yeminli çeviri, yeminli çevirmen tarafından yapılmış, imzalanmış ve kaşelenmiş çeviriye denir Orijinal belge ve çevirisi yapılmış belge birbirine iliştirilerek hazırlanır. Yeminli çeviri güvenilirliğini, noterin çevirmene imzalatmış olduğu yeminli çevirmen zaptından alır.

Noter Onaylı Çeviri Nedir?

Noter onaylı çeviri, bir belgenin güvenilir ve konusunda uzman yeminli çevirmenler tarafından aslına birebir uygun bir şekilde çevrilmiş olduğunu yasal olarak kanıtlayan belgedir. Eğer bir çeviride noter onayı yoksa çevirinin güvenilirliği yasal olarak ispatlanmamış demektir.

Noter onaylı çeviri ile yeminli çevirmen onaylı çeviri farklıdır. Bir belgenin sadece yeminli çevirmen tarafından onaylanmış olması isteniyorsa, yeminli çevirmen imzası ve kaşesi yeterlidir. Eğer çevirinin noter onaylı olması şart koşulduysa önce yeminli çevirmen tarafından imzalanıp kaşelenmesi, sonra yeminli çevirmenin bağlı bulunduğu noter tarafından noter onayı verilmesi gerekmektedir. Eğer apostil onayı olması gerekiyorsa, belgenin önce yeminli çevirmen tarafından imzalanıp kaşelenmesi, sonra noter tarafından onaylanması, daha sonra illerde valilik tarafından, ilçelerde ise kaymakamlık tarafından apostil işlemlerinin yapılması gerekmektedir.

Bir belgenin noter onaylı mı olacağı yoksa sadece yeminli çevirmen onaylı mı olacağı, belgenin verileceği kuruma göre değişiklik gösterir. Bazı kurumlar bazı belgeler için sadece yeminli çevirmen onayı isterken bazı kurumlar belgenin noter onaylı olmasını şart koşabilir.

Aşağıda yeminli çevirisi istenilebilecek bazı resmi evraklara ilişkin örnekler bulabilirsiniz

• Diploma Çevirisi

• Diploma Denkliği Çevirisi

• Transkript Çevirisi

• Sertifika Çevirisi

• Nüfus Cüzdanı Çevirisi

• Kimlik Belgesi Çevirisi

• Pasaport Çevirisi

• Doğum Belgesi Çevirisi

• Nüfus Belgesi Çevirisi

• Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği Çevirisi

• Adli Sicil Kaydı Çevirisi

• Evlilik Cüzdanı Çevirisi

• İkametgâh Çevirisi

• Patent Belgesi Çevirisi

• Sözleşme Çevirisi

• İkamet İzni Çevirisi

• Oturma İzni Çevirisi

• Sağlık Raporu Çevirisi

• Muvafakatname Çevirisi

• Vekâletname Çevirisi

• Mahkeme Tutanağı Çevirisi

• Vize Evrakları Çevirisi

• İmza Sirküleri Çevirisi

• Oda Sicil Kaydı Çevirisi

• Resmi Gazete Çevirisi

• Maaş Bordrosu Çevirisi

• Banka Hesap Dökümü Çevirisi

• Vize Başvuru Formu Çevirisi

• CV Çevirisi

• Özgeçmiş Çevirisi

• Sponsor Mektubu Çevirisi

• Niyet Mektubu Çevirisi

• Referans Mektubu Çevirisi

Aşağıda yeminli çeviri hizmeti sunduğumuz dilleri bulabilirsiniz:

İngilizce Yeminli Tercüme

Almanca Yeminli Tercüme

Arapça Yeminli Tercüme

Azerice Yeminli Tercüme

Boşnakça Yeminli Tercüme

Bulgarca Yeminli Tercüme

Çekçe Yeminli Tercüme

Çince Yeminli Tercüme

Danca Yeminli Tercüme

Ermenice Yeminli Tercüme

Farsça Yeminli Tercüme

Flamanca Yeminli Tercüme

Fransızca Yeminli Tercüme

Gürcüce Yeminli Tercüme

Hırvatça Yeminli Tercüme

İbranice Yeminli Tercüme

İspanyolca Yeminli Tercüme

İsveççe Yeminli Tercüme

İtalyanca Yeminli Tercüme

Japonca Yeminli Tercüme

Kazakça Yeminli Tercüme

Kırgızca Yeminli Tercüme

Korece Yeminli Tercüme

Kürtçe Yeminli Tercüme

Latince Yeminli Tercüme

Lehçe Yeminli Tercüme

Macarca Yeminli Tercüme

Makedonca Yeminli Tercüme

Moldovca Yeminli Tercüme

Norveççe Yeminli Tercüme

Osmanlıca Yeminli Tercüme

Özbekçe Yeminli Tercüme

Portekizce Yeminli Tercüme

Romence Yeminli Tercüme

Rusça Yeminli Tercüme

Sırpça Yeminli Tercüme

Slovence Yeminli Tercüme

Tatarca Yeminli Tercüme

Taylandca Yeminli Tercüme

Türkmence Yeminli Tercüme

Ukraynaca Yeminli Tercüme

Yunanca Yeminli Tercüme